Welcome to the Dovey Yacht Club / Clwb Hwylio Dyfi, one of the premier sailing clubs on the Welsh coast.

Sailing has ended for the year unless you want to go out unaccompanied or with windy club. Contact Dan 

All events can be booked via webcollect HERE

 We offer a full programme of sail training, competitive and fun events from what is undoubtedly one of the most beautiful locations in the UK - the stunning Dyfi estuary.

 It doesn’t matter if you’re completely new to the sport or are an experienced sailor, you’ll find a warm welcome here at DYC. We have a comprehensive range of facilities, from dinghy parking to changing rooms and catering facilities to a wonderful lounge, bar and balcony.

 We’re family orientated and have sailors racing from 8 years old (most juniors start sailing in Toppers) through to veterans who are 80 years old! Don’t worry if you don’t already own a boat, as we have a fleet of club boats you can use and we are also a fully accredited RYA training centre if you want improve your skills.

 As well as sailing, we have a social programme that runs throughout the year which includes suppers, quizzes, parties and informal drinks in the bar. What better place to bring your family and friends than DYC!

 On this website you’ll find everything you need to know about DYC. However, the best way to get to know the Club is to come and visit us. You’ll find a warm welcome and we’d love to have a chat and explain how we can help you get out on the water and have fun messing about in boats.

   Croeso i Glwb Hwylio Dyfi

 Croeso i Glwb Hwylio Dyfi, un o’r prif glybiau hwylio ar arfordir Cymru.

 ‘Rydym yn cynnig rhaglen lawn o hyfforddiant hwylio, digwyddiadau cystadleuol a hwyliog o’r hyn sydd, heb amheuaeth, yn un o leoliadau mwyaf bendigedig yn y DU - aber syfrdanol Dyfi.

 Does dim ots os ydych yn newydd sbon i hwylio neu yn forwr profiadol, fe gewch groeso cynnes yma yng Nghlwb Hwylio Dyfi. Mae gennym gyfleusterau gwych, o barcio cychod hwylio i ystafelloedd newid a chyfleusterau arlwyio da iawn yn y lolfa, bar a balconi.

 ‘Rydym yn deulu-ganolog ac mae gennym forwyr yn rasio o 8 oed (mae'r rhan fwyaf o blant iau yn dechrau hwylio mewn Toppers) i forwyr profiadol sy'n 80 oed! Peidiwch â phoeni os nad ydych chi yn berchen cwch, gan fod gennym ni fflyd o gychod clwb y gallwch eu defnyddio ac rydym hefyd yn ganolfan hyfforddi RYA achrededig lawn os ydych chi am wella'ch sgiliau.

 Yn ogystal â hwylio, mae gennym raglen gymdeithasol sy’n rhedeg drwy’r flwyddyn sy’n cynnwys swperau, cwisiau, partïon a diodydd anffurfiol yn y bar. Pa le gwell i ddod gyda’ch teulu a’ch ffrindiau na Chlwb Hwylio Dyfi!

 Ar y wefan hon fe gewch chi wybodaeth am bob peth sy’n bwysig am Glwb Hwylio Dyfi. Fodd bynnag, y ffordd orau i ddod i adnabod y Clwb yw dod i ymweld â ni. Fe gewch groeso cynnes ac rydym wrth ein bodd yn cael sgwrs ac egluro sut y gallwn eich helpu i fynd allan ar y dŵr i gael hwyl wrth chwarae mewn cychod.

 

Latest Sailing Results
Sailing news


Social news


Committee news


Become a member and join a super friendly club

Magnificent Estuary Sailing